Mobiele hoonmachine

Cilinderrevisie is in sommige gevallen een bijzonder intensieve en tijdrovende operatie. Met name bij grote moeilijk te demonteren cilinders kost het uitbouwen, transporteren en weer terugplaatsen (te)veel tijd en geld. Machinefabriek Barth is vanwege dit probleem op eigen initiatief gestart de mogelijkheden te onderzoeken om cilinderrevisie op locatie uit te voeren.
Het grootste probleem hierbij is dat de hoonbewerking  altijd in een machinale werkplaats moet gebeuren. Machinefabriek Barth heeft dit opgelost door de eigen ontwikkeling van een unieke mobiele hoonmachine. Na veel testen en fine-tunen is het proces verfijnd tot de huidige innovatieve techniek waarmee ter plekke uiterst nauwkeurig honen gerealiseerd kan worden.
Cilinderrevisie kan nu ook in moeilijke situaties uitgevoerd worden en in een veel korter tijdsbestek plaatsvinden. Dit bespaart kosten, maar een ander groot voordeel is dat de onderbreking van het bedrijfsproces tot een minimum wordt beperkt. Onze hoonmachine is uniek in zijn soort en overal inzetbaar.